April 1948

wapenbroeders.jpg
Loeboek-Aloeng, 6-4-1948

Dit zal wel m'n laatste brief uit Loeboek-Aloeng zijn, want morgenochtend gaan we weer naar de stad. Heel I-8 wordt nu op de stad en Emmahaven teruggetrokken, terwijl onze plaatsen hier ingenomen zullen worden door een dienstplichtig bataljon. Over 10 dagen gaat I-8 R.I. namelijk op de boot naar Batavia en vandaar gaan ze de 28-ste op de boot naar Holland. Zij hebben er dan wel zo'n 2½ jaar buitenland opzitten. Als I-8 R.I. weggaat gaan wij waarschijnlijk naar het Hoofdkwartier in Padang. Ik hoop op een verantwoordelijk baantje op een of andere radiopost daar, want om altijd voor soldaat te spelen gaat ook vervelen, vooral als je met gemak het werk van een sergeant kan doen wat ik op Baringin deed.

Hier zijn de zaken aardig in het honderd gelopen door een legerorder uit Batavia, die inhield dat alle loslopende OVW-ers bij elkaar gehaald moesten worden en alle verzoeken om overplaatsing teniet gedaan konden worden, dus kan ik weer van voren af aan gaan beginnen. Allen die als aanvulling bij 1-8 gekomen zijn, zitten nu hier op 't vliegveld in afwachting wat er verder met ons zal gaan gebeuren. Ondertussen heb ik verzoek na verzoek ingediend, zoals dat hoort, langs de hierarchische weg, maar tot nog toe is alles afgewezen. Ik ben nu echter andersom begonnen, nl. van boven naar beneden gaan werken, te beginnen met bij de brigade-verbindingsofficier,waar ik gisteren heengestapt ben,zodat hij nu weet, waar ik heen wil.
Vliegveld Tabing, West-Sumatra 21-4-1948
42.jpg
Bovendien heb ik gisteren weer een verzoek geschreven aan de overste, de garnizoenscommandant. Ik denk weldat dit meer succes zal hebben,temeer daar ze op het hoofdkwartier zitten te springen om telegrafisten.
 

vliegveldtabing.jpg

 

Vliegveld Tabing, West-Sumatra 21-4-1948

 

arrow-l_met_tekst.pngarrow-r_met_tekst.png