scans 001.jpg

Padang, 7-12-'46

15 november zijn we uit Tangerang vertrokken naar Batavia. Daar hebben we tot 24 november op Tanak Abang gezeten. Zondag 24 november 's morgens vroeg zijn we daar vandaan vertrokken naar Priok, waar we aan boord van de "Plancius" gingen. Om 11 uur kwam de Prins Bernhardkapel op de kade, die enige marsen ten beste gaf en als laatste het Wilhelmus speelde. Om 12 uur vertrokken we van de kade en bleven toen op de rede liggen tot de andere morgen 7 uur.

We hebben in deze week 17 doden verloren. 'k Zal je alleen maar vertellen, wat ik er zelf van meegemaakt heb. Maandagmorgen vroeg werden we gewekt, met de mededeling dat we een convooi naar het vliegveld moesten begeleiden met de opdracht, twee verbandpakjes mee te nemen. Ik zette dus, als de anderen, m'n helm op, pakte m'n spuit en munitie en m'n broodtas en gingen naar de verzamelplaats. 't Vliegveld is hier zo'n 10 km vandaan en de weg erheen voert naar door niemandsland.

Om half acht stond het convooi klaar en werd de begeleiding over de wagens verdeeld. Er bleef echter nog een man of 8 over, waaronder ik. Even later kwam er toen nog een wagen bij en daar werden twee vrijwilligers voor gevraagd. Toen meldden een ander en ik ons om ook nog mee te gaan want ik wilde het vliegveld en tevens de omgeving ook wel eens zien. Toen vertrok de stoet, die het vliegveld nooit bereikt heeft. De weg erheen was zeer slecht met veel gaten en de helft van de weg stond onder water vanwege de vele regen van de laatste dagen.

arrow-l_met_tekst.pngarrow-r_met_tekst.png